• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την « Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων» (11/10/2012 - 19/10/2012)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την « Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων» Προϋπολογισμός: 34.927,08 €

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την « Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων»