• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 'Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης' (2/11/2012 - 12/11/2012)
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  'Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης' Προϋπολογισμός: 73.431,00 €

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  'Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης'

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  'Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης'