• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια Δένδρου με Φωτοβολταϊκό σύστημα φωτισμού και δυνατότητα σύνδεσης με τροφοδοσία (13/11/2012 - 5/12/2012)
Προμήθεια Δένδρου με Φωτοβολταϊκό σύστημα φωτισμού και δυνατότητα σύνδεσης με τροφοδοσία Προϋπολογισμός: 178.350,00 €