• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

επανάληψη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη εκμίσθωση καταστήματος έκτασης 33,54 τ.μ. (19/2/2013 - 26/2/2013)
επανάληψη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη εκμίσθωση  καταστήματος έκτασης 33,54 τ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αλεξανδρούπολη  19/02/2013

ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ.  ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ           Αρ. Πρωτ:   10496

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306

Πληρ.: Δουλγεράκη Ιορδάνα

Τηλ:  2555350078

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο  Αντιδήμαρχος Φερών & Πρωτογενούς Τομέα διακηρύσσει ότι :

Την 26η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2013 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και  από ώρα 10.00π.μ. έως 11.00π.μ  θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Φερών  επανάληψη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη εκμίσθωση  καταστήματος έκτασης 33,54 τ.μ. του οικισμού του ΟΕΚ «ΦΕΡΕΣ Ι», σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 270/81, του Ν. 3463/2006 και του  Ν. 3852/2010.

Το κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως παντοπωλείο.

Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 50,00 € ανά μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί πρώτον οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Φερών και αν δεν παρουσιασθούν τέτοιοι μπορούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία και άλλοι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής  του Τ.Π.&Δ. ή αναγνωρισμένης Τράπεζας , χρηματικού ποσού 60,00€, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με άλλη όμοια, χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε 

β) βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του εγγυητή του και

γ)αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2555350078 ή 79.
 

Ο  Αντιδήμαρχος Φερών &

Πρωτογενούς Τομέα

 

Νικόλαος Γκότσης