• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του υποέργου 'Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών' της πράξης ‘’ Κατασκευή και Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Περιφερειακού Ιατρείου Φερών ‘’ ( ΟΠΣ: 425622) (14/3/2013 - 4/4/2013)
Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του υποέργου 'Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών' της πράξης ‘’ Κατασκευή και Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Περιφερειακού Ιατρείου Φερών ‘’ ( ΟΠΣ: 425622) Προϋπολογισμός: 825.000,00 €

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του υποέργου 'Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών' της πράξης ‘’ Κατασκευή και Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Περιφερειακού Ιατρείου Φερών ‘’ ( ΟΠΣ: 425622)