• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απευθείας ανάθεσης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (17/4/2013 - 23/4/2013)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απευθείας ανάθεσης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Προϋπολογισμός: 14.981,40 €

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απευθείας ανάθεσης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»