• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων » (5/6/2013 - 11/6/2013)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων » Προϋπολογισμός: 50.117,58 €

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « Συντήρηση και Επισκευή
μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων »