• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (19/6/2013 - 4/7/2013)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αλεξανδρούπολη, 19-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                         Αρ.πρωτ. : 39538
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κώδικας : 681 00 Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπανδρούδης
Τηλέφωνα : +30 25510.64158
Fax : +30 25510.64142


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόθεση του για την σύναψη δανείου 1.500.000,00 € με τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την 259/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. πρωτ. 12933/18-06-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, για την «Κατασκευή Σφαγείου στις Φέρες» με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Α) Ποσό δανείου 1.500.000,00 €.

Β) Διάρκεια αποπληρωμής Δανείου: 10 εώς 20 έτη.

Γ) Αποπληρωμή : Με καταβολή μηνιαίων δόσεων και δικαίωμα προεξόφλησης χωρίς ποινές.

Δ) Επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσης τις προσφορές σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ