• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 'Aναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχ/των έργων' (28/6/2013 - 3/7/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 'Aναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχ/των έργων' Προϋπολογισμός: 2.661,72 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 'Aναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχ/των έργων'