• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών» (26/7/2013 - 1/8/2013)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών» Προϋπολογισμός: 49.821,15 €


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών»

1. Τεχνική Πρότυπο

2. Οικονομική Πρότυπο