• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια λογισμικού και εκδόσεων αναβάθμισης (19/8/2013 - 29/8/2013)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια λογισμικού και εκδόσεων αναβάθμισης Προϋπολογισμός: 44.637,93 €

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια λογισμικού και εκδόσεων αναβάθμισης