• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕIΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (13/9/2013 - 20/9/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕIΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Προϋπολογισμός: 14.916,00 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕIΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ