• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Συντήρησης Χώρων Πρασίνου (4/10/2013 - 11/10/2013)
∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Συντήρησης Χώρων Πρασίνου Προϋπολογισμός: 39.923,22 €


∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Συντήρησης Χώρων Πρασίνου