• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

«Βιβλιοδεσία εκδόσεων εκτυπώσεων (Δημοτολογίου / Ληξιαρχείου / Γραφείου Δημ.Συμβουλίου » με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (1/11/2013 - 5/11/2013)
«Βιβλιοδεσία εκδόσεων εκτυπώσεων (Δημοτολογίου / Ληξιαρχείου / Γραφείου Δημ.Συμβουλίου » με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 4.815,45 €

Ανακοίνωση βιβλιοδεσίας εκδόσεων εκτυπώσεων


Μελέτη βιβλιοδεσίας εντύπων