• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του έργου 'MARE NOSTRUM' (11/12/2013 - 17/12/2013)
Διακήρυξη απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του έργου 'MARE NOSTRUM' Προϋπολογισμός: 4.883,00 €

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή

Τεχνική Περιγραφή