• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια :«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας ΚΥΑ 53361/06» (16/12/2013 - 24/12/2013)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια :«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας ΚΥΑ 53361/06» Προϋπολογισμός: 50.190,15 €

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια :«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας ΚΥΑ 53361/06»

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό