• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (18/12/2013 - 23/12/2013)
Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 4.938,10 €


Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης