• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έτος 2014 (19/2/2014 - 14/3/2014)
Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έτος 2014 Προϋπολογισμός: 157.393,08 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (doc)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (doc)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (pdf)