• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Ταχυδρομικά τέλη) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (20/2/2014 - 28/2/2014)
ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Ταχυδρομικά τέλη) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Προϋπολογισμός: 30.000,00 €ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Ταχυδρομικά τέλη) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ