• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ¨Εκπαιδευτικός φωτισμός¨ (7/3/2014 - 28/4/2014)
Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ¨Εκπαιδευτικός φωτισμός¨ Προϋπολογισμός: 129.637,57 €


Σε εφαρμογή της υπ’αρίθμ. 97/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ ΒΙΗ3ΩΨΟ-ΜΓΗ) οι όροι του παρόντος διαγωνισμού έχουν τροποποιηθεί. Συνεπώς, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα μετατεθεί και η διακήρυξη θα δημοσιευτεί εκ νέου, τηρώντας όλες τις διαδικασίες δημοσίευσης σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού μετά την ανάρτηση της νέας διακήρυξης στο δικτυακό τόπο : http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=118.
Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ¨Εκπαιδευτικός φωτισμός¨