• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης (14/3/2014 - 8/4/2014)
Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμός: 80.150,45 €


Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης