• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου 'Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης' (22/4/2014 - 5/5/2014)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου 'Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης' Προϋπολογισμός: 25.000,00 €Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου 'Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης'