• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός ακτών» προϋπολογισμού 29.520,00€ με ΦΠΑ (5/5/2014 - 13/5/2014)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός ακτών» προϋπολογισμού 29.520,00€ με ΦΠΑ Προϋπολογισμός: 29.520,00 €