• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόχειρος διαγωνισμός «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου (23/5/2014 - 30/5/2014)
Πρόχειρος διαγωνισμός «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου Προϋπολογισμός: 15.432,00 €Πρόχειρος διαγωνισμός για την υλοποίηση των δράσεων της πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου