• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικών Σχολείων (4/6/2014 - 25/6/2014)
Διακήρυξη για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικών Σχολείων Προϋπολογισμός: 15,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη 04.06.2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                 Αρ. Πρωτ:
33661
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληρ: Α. Μόκαλη
Τηλ: 2551 0 64218
Λ. Δημοκρατίας 306
68100 Αλεξ/πολη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης , Χρήστος Γερακόπουλος, διακηρύσσει ότι:

      Την 25Η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10.00πμ έως 10.30πμ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , ενώπιον Επιτροπής- η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την 147/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής-  για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων των Δημοτικών Σχολείων Παλαγίας και 6ου ΔΣ  ως εξής:

  1. Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας

Α)αγροτεμάχιο  αρ. 314 έκτασης 10810τμ αγρ/τος Παλαγίας

Β) αγροτεμάχιο αρ. 345 έκτασης 16840 τμ αγρ/τος Παλαγίας

     2.   Δημοτικό Σχολείο  6ο

           Α)αγροτεμάχιο έκτασης 20000τμ στη θέση «Παλιοχώρι» Ιάνας του Δήμου Αλεξ/πολης.

           Οριο πρώτης προσφοράς για τα παραπάνω αγροτεμάχια: 15,00€/στρέμμα το έτος.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση , γραμμάτιο σύστασης του ΤΠΔ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού, ίσου προς το 1/10 του από τη διακήρυξη οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν από το Δημοτικό Ταμείο , βεβαίωση μη οφειλής των ιδίων και των εγγυητών τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από το Γραφείο Περιουσίας και από τα τηλ: 2551 0 64218 .

 

 

                                                        Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                 Χρήστος Γερακόπουλος