• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» (17/7/2014 - 24/7/2014)
 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)»