• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάκληση Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης (15/9/2014 - 15/9/2014)
Ανάκληση  Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

 

 

Ημερομηνία : 15/09/2014

Αριθμ. Πρωτ: 56843

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανάκληση  Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης

 

 

 

Ανακαλείται  η Προκήρυξη για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, λόγω ακύρωσης της συνεδρίασης της Τετάρτης 17/09/2014.

Η Προκήρυξη θα εκδοθεί όταν οριστεί νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ