• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά του Πρόσωπα (2/10/2014 - 10/11/2014)
Διακήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά του Πρόσωπα Προϋπολογισμός: 583.747,81 €