• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης από εταιρεία ορκωτών λογιστών (8/10/2014 - 17/10/2014)
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης από εταιρεία ορκωτών λογιστών

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡ. Κυρτσίδης Αργύρης

ΤΗΛ: 2551064153

 

                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 62785

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  8-10-2014

 

 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης από εταιρεία ορκωτών λογιστών :

 

Σας ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Αλεξανδρούπολης θα λάβει απόφαση  για τον ορισμό Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

          Οι προσφορές, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 17-10-2014 στο Γραφείο Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Γραφείο 104, υπόψη κου Κυρτσίδη Αργύρη.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ε.Δ.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ