• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ απευθείας ανάθεσης για «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου » (31/10/2014 - 7/11/2014)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ απευθείας ανάθεσης για «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου » Προϋπολογισμός: 13.837,50 €

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποσύρεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά τη «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου» που αναρτήθηκε την 31-10-2014 επειδή θα επαναδημοσιευθεί η διακήρυξη με τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού .