• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη,δηλαδή : α)Αναβάθμιση μηχαν.συστήματος β)Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γ)Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού (16/12/2014 - 23/12/2014)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη,δηλαδή : α)Αναβάθμιση μηχαν.συστήματος β)Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γ)Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού Προϋπολογισμός: 47.000,00 €

 
 
α) «Αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της διαχείρισης προμηθειών-παραγγελιών – αποθηκών και γέφυρας με Δημόσιο Λογιστικό»
 β) «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού (Δημόσιο Λογιστικό & Διπλογραφικό, Δημοτολόγια, Εκλογικά, Αποφάσεις Οργάνων)»
 γ) «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού»