• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΛΗΣΗ μελέτης απευθείας ανάθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (18/12/2014 - 23/12/2014)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ  μελέτης απευθείας ανάθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμός: 14.987,61 €

 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποσύρεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά τη μελέτη απευθείας ανάθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» που αναρτήθηκε την 18-12-2014 λόγω λάθους στις ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Θα αναρτηθεί άμεσα νέα ανακοίνωση για την διενέργεια της προμήθειας.