• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ (19/12/2014 - 9/1/2015)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΦΕΡΕΣ  17-12-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                Αρ. Πρωτ: 76619

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης , γνωστοποιεί  ότι βγάζει σε ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Φερών την Παρασκευή  9 Ιανουαρίου 2015 από ώρα 09.00πμ έως 09.30 πμ για τον οικισμό Μελίας,  από 09.30πμ έως 10.00πμ για τον οικισμό Αρδανίου, από 10.00πμ έως 10.30πμ για τον οικισμό Τριφυλλίου, από 10.30πμ έως 11.00πμ για τον οικισμό Ιτέας, από 11.00πμ έως 11.30πμ για τον οικισμό Φερών,  από 11.30πμ έως 12.00πμ για τον οικισμό Δορίσκου και από 12.00πμ έως 12.30μμ για τον οικισμό Μοναστηρακίου

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 5 (πέντε) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

            Τιμή εκκίνησης ορίζεται για την:

 1. Τοπική Κοινότητα Πυλαίας, οικισμός Μελίας με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 10€/στρ το έτος για τα:

Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΑΥΛΕΣ» Μελίας με αριθμό 333 έκτασης  7.135τμ, και

Α2)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΜΟΥΡΙΕΣ» Μελίας με αριθμό 409 έκτασης  10.765τμ.

 1. Τοπική Κοινότητα Αρδανίου με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 15€/στρ το έτος για τα:

Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ» Αρδανίου με αριθμό 232α έκτασης  14.775τμ

Α2)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΜΙΚΡΟΛΕΙΒΑΔΟ» Αρδανίου  με αριθμό 1361 έκτασης  3.015τμ

Α3)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΚΑΡΥΔΟΤΟΠΟΣ» Αρδανίου με αριθμό 99 έκτασης  9.100τμ

 1. Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου, οικισμός Τριφυλλίου, με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 16€/στρ το έτος για τα:

Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΚΑΜΠΟΣ» Τριφυλλίου με αριθμό 599 έκτασης  2.625τμ

Α2)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ - ΠΗΓΑΔΙ» Τριφυλλίου,  με αριθμό 1229 έκτασης  18.000τμ

Α3)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» Τριφυλλίου,  με αριθμό 334 έκτασης  14.437τμ

 1. Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου, οικισμός Ιτέας, με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 18€/στρ το έτος για τα:

Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΚΑΜΠΟΣ» Ιτέας, με αριθμό 4 έκτασης  7.025τμ

Α2)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΚΑΜΠΟΣ» Ιτέας,  με αριθμό 302 έκτασης  1.500τμ

Α3)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΚΑΜΠΟΣ» Ιτέας, με αριθμό 300 έκτασης  12.800τμ

 1. Τοπική Κοινότητα Φερών, οικισμός Φερών, με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 30€/στρ το έτος για τα:

Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΚΑΡΥΔΙΕΣ» Φερών, με αριθμό 14 έκτασης  22.103τμ

 1. Τοπική Κοινότητα Δορίσκου, οικισμός Δορίσκου, με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 12€/στρ το έτος για τα:

Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» Δορίσκου, με αριθμό 781 έκτασης 3250τμ

Α2)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΛΟΦΟΙ» Δορίσκου, με αριθμό 1142 έκτασης  6.625τμ

Α3)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΑΓΕΛΗ» Δορίσκου,  με αριθμό 914 έκτασης  2.250τμ

Α4)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΔΕΞΑ-ΜΕΝΗ», Δορίσκου, με αριθμό 917 έκτασης  5.250τμ

Α5)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΠΑΠΑΣ» Δορίσκου, με αριθμό 391 έκτασης  4.625τμ

            και με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 25€/στρ το έτος για το:

           Α6)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΚΑΜΠΟΣ» Δορίσκου, με αριθμό 107  

            έκτασης  11.412τμ

 1. Τοπική Κοινότητα Δορίσκου, οικισμός Μοναστηρακίου, με   κατώ-

      τερο όριο α΄ προσφοράς 21€/στρ το έτος για τα:

            Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΨΑΡΙ» Μοναστηρακίου, με αριθμό 137 

             έκτασης  23.592τμ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία ,πρέπει πρώτον να είναι δημότης μόνιμος κάτοικος των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων, όπου βρίσκονται τα χωράφια, αν δεν παρουσιαστεί τέτοιος, μπορεί να πάρει μέρος και άλλος δημότης και τέλος αν δεν εμφανιστεί και αυτός να γίνει δεκτός ετεροδημότης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης επί των μισθωμάτων ενός έτους

            Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν από το Δημοτικό Ταμείο , βεβαίωση μη οφειλής των ιδίων και των εγγυητών τους.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας αρχικής περίληψης διακήρυξης , βαρύνουν τους πλειοδότες.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την Οικονομική Υπηρεσία στο ισόγειο της  Δημοτικής Ενότητας Φερών κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30πμ ως 14:30 μμ και στο τηλ: 2555350053.

 

Ο

Δήμαρχος Αλεξ/πολης

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ