• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την 'Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας' (22/12/2014 - 30/12/2014)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την 'Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας' Προϋπολογισμός: 29.157,15 €