• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας της εργασίας «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων»με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (22/1/2015 - 29/1/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας της εργασίας «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων»με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 10.947,00 €