• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρoνικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (1/4/2015 - 24/4/2015)
Διακήρυξη επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρoνικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: 75.062,62 €