• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (17/4/2015 - 28/4/2015)
Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Προϋπολογισμός: 49.815,00 €