• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (20/4/2015 - 28/4/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  Προϋπολογισμός: 14.944,50 €

 

 

Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης