• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό ακτών (29/4/2015 - 8/5/2015)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό ακτών  Προϋπολογισμός: 29.520,00 €