• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρoνικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (6/5/2015 - 29/5/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρoνικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: 206.369,00 €