• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 'Προμήθεια λατομικών προϊόντων(για την αγροτική οδοποιία) (15/5/2015 - 5/6/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 'Προμήθεια λατομικών προϊόντων(για την αγροτική οδοποιία) Προϋπολογισμός: 100.000,00 €