• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για «Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης» (15/5/2015 - 22/5/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για «Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμός: 49.815,00 €

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλεξανδρούπολη 21.05.2015

Νομός Εβρου

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα : « Διευκρινήσεις επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  (ΦΠΑ) του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης»

 

 

 

   Γίνεται γνωστό πως στην υπ΄αριθ. Πρωτ: 24440/2015 διακήρυξη,  αρ. Μελέτη 33/2015 του Δήμου Αλεξ/πολης , «παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης έτους 2015», εκ΄παραδρομής αναφέρεται  το  ποσό της δαπάνης αντί 40.500 € ως 45.000 € , έτσι η ορθή αναφορά των ποσών  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι  :
 
 
Δαπάνη          40.500 €
 
ΦΠΑ 23%        9.315 €
 
ΣΥΝΟΛΟ      49.815 €
 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

 

 

 

 

 

 

Ελισάβετ Γκουβέντα