• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον ετήσιο καθαρισμό μοκετών – χαλιών (20/5/2015 - 3/6/2015)
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον ετήσιο καθαρισμό μοκετών – χαλιών

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αλεξ/πολη          19-05-2015

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                                                                     Αρ.πρωτ. :                 746

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

«ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Δ/νση  : Γ. Καρτάλη 2

Πληρ.  : Καρυώτου Χρυσούλα                                                                                           Προς

Τηλ.     : 25510-83012,53225,38712                                                                      ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Fax     : 25510-38 713                                                                                            ΧΑΛΙΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ

E-Mail : ps@alexpolis.gr                                                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Παρακαλούμε να  προσκομίσετε  από 20 Μαΐου 2015 έως 3 Ιουνίου 2015 στη Διεύθυνση Διοικ/κου-Οικ/κου του Ν.Π. (Γ. Καρτάλη 2), οικονομική προσφορά ανά m2 για τον ετήσιο καθαρισμό μοκετών – χαλιών. H παραλαβή και η παράδοση θα γίνει από τον ανάδοχο  στα  παρακάτω κτήρια  του Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξ/πολης:

 

1. Α΄ Παιδικός Σταθμός Αλεξ/πολης  (Λ. Δημοκρατίας 357)

2. Β΄ Παιδικός Σταθμός Αλεξ/πολης  (Φυλής 17)

3. Γ΄ Παιδικός Σταθμός  Αλεξ/πολης  (Τέρμα Αλαμάνας- ΟΕΚ Αμπελάκια)

4. Ε΄ Παιδικός Σταθμός Αλεξ/πολης  (Διογένη & Ξενοφώντος)

5. ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Αλεξ/πολης  (Μ. Μαρκόπουλου 4)

6. Ζ΄ Παιδικός Σταθμός Αλεξ/πολης  (Θουκυδίδου 25)

7. Η΄ Παιδικός Σταθμός Αλεξ/πολης  (Ρόδου & Τραϊανουπόλεως)

8. Α΄ Παιδικός Σταθμός Φερών (Γ. Παπανδρέου 1)

9. Β΄ Παιδικός Σταθμός Φερών (Έβρου-Νέα Εργατικά)

10. Παιδικός Σταθμός Πέπλου  (Πέπλος)

11. ΚΔΑΠ Αλεξ/πολης  (Εργατικά Αγίου Δημητρίου)

12. ΚΔΑΠ Φερών  (Αδριανουπόλεως)

 

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διοικητικού-Οικονομικού

 

 

Καρυώτου Χρυσούλα