• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ» (18/5/2015 - 28/5/2015)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ» Προϋπολογισμός: 73.701,60 €

 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ»