• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου-κοιμητηρίων» (5/6/2015 - 12/6/2015)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου-κοιμητηρίων» Προϋπολογισμός: 52.471,80 €