• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη απευθείας ανάθεσης για μίσθωση έξι (6) χημικών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης (8/6/2015 - 12/6/2015)
Διακήρυξη απευθείας ανάθεσης για μίσθωση έξι (6) χημικών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμός: 4.612,50 €

Διακήρυξη απευθείας ανάθεσης για μίσθωση έξι (6) χημικών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης