• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης» (15/6/2015 - 22/6/2015)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης» Προϋπολογισμός: 22.998,82 €