• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ απευθείας ανάθεσης για προμήθεια σκυροδέματος (22/6/2015 - 29/6/2015)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ απευθείας ανάθεσης για προμήθεια σκυροδέματος Προϋπολογισμός: 14.878,08 €