• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τηχαμηλότερη τιμή (24/6/2015 - 17/7/2015)
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τηχαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός: 206.369,00 €