• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,Προμήθεια αναλωσίμων φαξ-φωτοτυπικών και εκτυπωτών (10/7/2015 - 17/7/2015)
Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,Προμήθεια αναλωσίμων φαξ-φωτοτυπικών και εκτυπωτών Προϋπολογισμός: 65.022,47 €

Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,Προμήθεια αναλωσίμων φαξ-φωτοτυπικών και εκτυπωτών